หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่ทำการสายตรวจตำบลห้างฉัตร

ที่ทำการสายตรวจตำบลห้างฉัตร ตั้งอยู่ระหว่าง กิโลเมตรที่ 13-14
ถนนลำปาง – เชียงใหม่  ม.8  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จว.ลำปาง

ที่ทำการสายตรวจตำบลเวียงตาล

ที่ทำการสายตรวจตำบลเวียงตาล ตั้งอยู่ระหว่าง กิโลเมตรที่ 20-21
ถนนลำปาง – เชียงใหม่  ม.6  ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร  จว.ลำปาง

ที่ทำการสายตรวจตำบลปงยางคก

ที่ทำการสายตรวจตำบลปงยางคก ตั้งอยู่ ม.8  ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

ที่ทำการสายตรวจทุ่งบ่อแป้น

ที่ทำการสายตรวจทุ่งบ่อแป้น ตั้งอยู่ ม.2  ต.ปงยางคก   อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลหนองหล่ม

ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลหนองหล่ม ตั้งอยู่บ้านป่าไคร้  ม.1  ต.หนองหล่ม
อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

ที่ทำการสายตรวจคชบาล 1

ที่ทำการสายตรวจสถาบันคชบาลแห่งชาติ 1 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 28-29  ต.เวียงตาล 
อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

 

ที่ทำการสายตรวจคชบลแห่งชาติ 2

ที่ทำการสายตรวจสถาบันคชบาลแห่งชาติ 2  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 28-29  ต.เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

 

ที่ทำการสายตรวจตำบลวอแก้ว

ที่ทำการสายตรวจตำบลวอแก้ว ตั้งอยู่ ม.3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

 


-