ร้านทองฉัตรสุวรรณ
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ร้านทองเฮงชัยฮวด
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล