ประสบเหตุร้าย
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม

กรุณาโทรศัพท์แจ้งหมายเลข. 191 หรือ 054-269279-80
โทรสาร. 054-269280
อีเมล :hangchatpolice1@gmail.com
ไม่ได้รับความสะดวกการให้บริการ/ติดต่อตรงถึง


...  駵
ผกก.สภ.ห้างฉัตร
โทร.054-269279-80 หรื 086-3564371

...ح  ҳ
ͧ .(ͺǹ) .ҧѵ
.054-269279-80 089-5531464

...ѷ  ا    
รอง ผกก.สส.สภ.ห้างฉัตร
โทร.054-269-279-80 หรื 084-5665935

...  駨ԵҸ
ͧ ...ҧѵ
.054-269-279-80 , 08-6911-2195