คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
(กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร)
 

นายชูชัย    จันทร์สกาว

ประธาน กต.ตร.

นายเถลิง    ต๊ะวิชัย
รอง ประธาน กต.ตร.
 
พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว
ผกก.สภ.ห้างฉัตร
พ.ต.ท.สมบุญ  ญาณะ
รอง ผกก (สอบสวน).สภ.ห้างฉัตร
พ.ต.ท.ณฐภัทร  ผดุงการ
รอง ผกก.สส.สภ.ห้างฉัตร
พ.ต.ท.ปรเมศร์  ตั้งจิตสมาธิ
รอง ผกก.ป..สภ.ห้างฉัตร

พ.ต.ต.สุรชาติ  หมื่นตาบุตร
สวป.สภ.ห้างฉัตร


ร.ต.อ.เสน่ห์  วงศ์ชัย
รอง ส.ธร.สภ.ห้างฉัตร/ผู้ช่วยเลขานุการ

ร.ต.ต.สหพันธ์  ฮาวบุญมี
รอง สว.(ป.)ฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นางกิตติยา  นิ้วยะวงศ์
ปลัดอำเภอห้างฉัตร

นายนิวัฒน์  ปะระมา
นายก อบต.เวียงตาล


นายย้าย  ฮาวคำฟู
นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก


นายชวลิต  ไชยวรรณ
สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติฯ


นายนิวัติ  ทรายมูล
กำนันตำบลเวียงตาล

นายผ่าน    ฉัตรแก้ว
คณะกรรมการ กต.ตร

นายขันชัย  โสภักต์
คณะกรรมการ กต.ตร.


นายสวัสดิ์  คุณชมภู
คณะก รรมการ กต.ตร.

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง
คณะกรรมการ กต.ตร.

สิบเอก สุนทร  สุริยะ
คณะกรรมการ กต.ตร.

จ.ส.ต.ราชิต  สักกะวัน
คณะกรรมการ กต.ตร

น.ส.จิราพร  โฉมแก้ว
คณะกรรมการ กต.ตร

ว่าที่พันตรี อภิชาติ  จินดามงคล
คณะกรรมการ กต.ตร.
 

นางกนกพร  ไชยยานนท์
คณะกรรมการ
กต.ตร.