พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย   แสงสว่าง   ผกก.สภ.ห้างฉัตร
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯและทำปุ๋ยหมักฯ
                เมื่อวันที่  ๑๔ มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย  แสงสว่าง  ผกก.สภ.ห้างฉัตร , พ.ต.ท.สัมฤทธิ์   แสนสุวรรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้างฉัตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณหน้าแฟลต ๕ ชั้นหลัง สภ.ฯ เพื่อเก็บกวดใบไม้ และเศษกิ่งไม้ ที่ล่วงตามต้นไม้ให้ดูสะอาดสวยงาม และเวลา ๑๔.๓๐ น.ได้เชิญวิทยากร จากสถานีพัฒนที่จังหวัดลำปาง โดย นางจำเนียร  อุดปวง  นักวิชาการเกษตร ได้สาธิตการทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สภ.ห้างฉัตร นำไปต่อยอดการทำปุ๋ยหมักต่อไป