พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.๕
ตรวจเยี่ยม สภ.ห้างฉัตร

             วันนี้( ๒๕ ม.ค.๖๔)​ เวลา ๑๐.๔๐ น. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.๕ ได้มาตรวจเยี่ยม ​ สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ ​ แสนสุวรรณ ​ รอง ​ ผกก.ป.สภ.ห้าง ​ ฉัตรฯ , พ.ต.ท.สราวุธ ​ จันมะโน ​ รอง ​ ผกก.(สอบสวน) ​ ฯ พ.ต.ท.พฤตินัย ไชยวรรณ์ สวป.ฯ ​ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ ​ ปกติจึงได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้
          ๑. ให้จัดให้มีมาตรการป้องกันและดูแลข้าราชการตำรวจรวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิข้าราชการและประชาชนตำรวจก่อนเข้าปฏิบัติติราชการหรือติดต่อราชการเป็นประจำทุกวัน โดยให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคขณะอยู่ในพื้นที่ และจัดที่นั่งประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ อาคารที่ทำการโดยให้มีระยะผ่อนอย่างน้อย ๑ เมตร (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
          ๒. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ให้ใช้กิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน แสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน กระตือรือร้น ไม่แสดงกิริยา ท่าทางในลักษณะที่หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
          ๓.กำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ว่าด้วยการแต่งเครื่องแต่งกายและทรงผม รวมถึงการปฏิบัติตน เมื่อสวมเครื่องแบบ
          ๔. กำชับมิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร. โดยรวม โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เอาใจใส่ สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
          ๕. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ช่วยกันดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจในการทำงาน และขอให้มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่ง ​ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง